Contact

Vul alstublieft uw gegevens in op het onderstaande formulier.
Wij zullen u vervolgens zo spoedig mogelijk benaderen.

Nabestaandencafé Leiden zoekt één of twee enthousiaste gastvrouw / -heren

Humanitas - Rijnland afdeling Steun bij verlies

Wie zijn wij?
Het Nabestaandencafé biedt mensen met een rouw- en verlieservaring een plek waar zij steun en een luisterend oor kunnen vinden. Aan de hand van een thema wordt informatie gegeven en inzicht geboden in wat rouwen in het leven van alledag kan betekenen. Ook is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en mogelijk her- en erkenning te vinden in elkaars verhalen. De 9 bijeenkomsten per jaar vinden plaats om de zes weken op zondagmiddag.
 
Tijdens de themabijeenkomsten staat een warme veilige sfeer centraal. Onder begeleiding van de gastvrouw/-heer en een deskundig gastspreker wordt er naast inzicht en informatie ruim de gelegenheid geboden voor het uitwisselen van ervaringen tussen lotgenoten. De bijeenkomsten worden ondersteund door een poule van vrijwilligers. De organisatie en het jaarprogramma komen tot stand door samenwerking van begraafplaats Rhijnhof, Humanitas Rijnland, Hospice Issoria, GGZ Rivierduinen en Incluzio Leiden.

Werkzaamheden
De gastvrouw of gastheer is bij elke bijeenkomst aanwezig als vast gezicht van het nabestaandencafé.
Zij/hij bereidt het café voor samen met de gastspreker of een van de vrijwilligers, leidt de bijeenkomst met aandacht voor sfeer en veiligheid en evalueert de bijeenkomst na afloop met de aanwezige vrijwilligers.
 
Wie ben jij?
Iemand die met aandacht voor de kwetsbare gasten in het café zelfstandig kan organiseren waarbij er tegelijkertijd goede afstemming en samenwerking is met anderen. 
Het nabestaandencafé vraagt:
•             Inzetbaarheid op negen zondagmiddagen per jaar, op dagdelen
              daarnaast ter voorbereiding hierop en deelname aan 
              stuurgroepvergaderingen (3x /jaar);
•             Ervaring/deskundigheid op het gebied van rouw;
•             Ervaring/deskundigheid in het begeleiden van (kwetsbare)
              groepen; 
•             Creativiteit in het vormgeven van de bijeenkomsten;
•             Gerichtheid op samenwerking met anderen.
 
Wij bieden
•             Gedreven, deskundige en betrokken (samen)werkomgeving;
•             Direct zicht op resultaat van de inspanningen door de reacties
              van de bezoekers;
•             Aansluiting op een breed netwerk van betrokken professionele 
               instanties en personen;
•             Persoonlijke groei en gerichte ontwikkeling door training en
              feedback.
 
Tijdsbesteding
Per bijeenkomst een aantal dagdelen ter voorbereiding en de uitvoer ervan. Er zijn 9 bijeenkomsten per jaar (in geval van een duo gastvrouw/-heer is dat minder vaak). Daarnaast deelname aan de stuurgroepvergaderingen (3 à 4 keer per jaar)

Interesse?
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Marjan de Jonge, info@nabestaandencafeleiden.nl of kijk op www.nabestaandencafeleiden.nl