Word een JobHulpMaatje!

Stichting Voor Elkaar Leiden

Omschrijving

Wat doen JobHulpMaatjes?

Het verliezen van een baan valt vaak zwaar, zowel financieel, als emotioneel. Zeker als mensen al langer werkloos zijn of andere belemmeringen hebben.

Als JobHulpMaatje ben je in de eerste plaats bemoedigend voor werkzoekenden, omdat ze een onafhankelijk iemand naast zich hebben, die met respect, liefde en geduld luistert en ondersteunt.

Je gaat één op één aan de slag met een werkzoekende a.d.h.v. de thema’s: wie ben ik?, wat kan ik?, wat wil ik?, wat belemmert mij?, wat zoek ik (hoe selecteer ik)?, hoe presenteer ik mijzelf?, dit ben ik!

Je gebruikt hierbij een meetmethode waarmee je met de werkzoekende zijn/haar competenties en aandachtspunten in kaart brengt en waaruit je samen 3 prioriteiten selecteert om aan te pakken.

Je krijgt een tweedaagse cursus en regelmatig zijn er intervisieavonden waarin JobHulpMaatjes ervaringen delen om werkzoekenden nog beter te kunnen helpen.

Maatje worden?
Neem vrijblijvend contact op met Maartje Harinck, coördinator JobHulpMaatje Leiden e.o., via 071 - 20 321 20 / 06 18 14 09 07.
 
MISSIE en VISIE JobHulpMaatje Leiden e.o. (JHM)

Missie, waarom we bestaan:
Door het inzetten van goed opgeleide vrijwilligers wil JHM, in nauwe samenwerking met lokale overheid en professionals, werkzoekenden helpen een betere positie op de arbeidsmarkt te bereiken.

JHM begeleidt en ondersteunt mensen in hun zoektocht naar werk, zodat zij beter bemiddelbaar worden en als vrucht werk vinden, al dan niet betaald.

JHM is een vervolg op het succesvolle project SchuldHulpMaatje. De resultaten tonen aan dat het inzetten van goed opgeleide vrijwilligers substantieel bijdraagt aan het vergroten van de bemiddelbaarheid van de werkzoekenden. Mede vanwege deze goede ervaringen is de vervolgstap gezet voor verdere uitbouw.

Visie, wat we willen zijn:
Door het bieden van sociale en praktische ondersteuning aan deelnemende werkzoekenden, helpt JHM de bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen.

Als aanvulling op, en in nauwe samenwerking met, bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten, stelt JHM goed getrainde vrijwilligers beschikbaar om werkzoekenden mensgericht en doelgericht bij te staan.

De Maatjes zijn op vrijwillige basis een steun en toeverlaat voor mensen die belemmeringen ervaren bij het vinden van werk op één of meer van de volgende gebieden: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wat belemmert mij? Wat zoek ik? Hoe selecteer ik? Hoe presenteer ik mij? Dit ben ik!

JHM heeft vrijwillige Maatjes met naastenliefde hoog in het vaandel. Met liefde, geduld, respect, flexibiliteit en lef stimuleert, begeleidt en ondersteunt het Maatje de hulpvrager tijdens de periode van het zoeken naar werk.
Binnen de grenzen van de hulpvraag biedt hij/zij praktische en morele steun in arbeidsbemiddelingszaken. Het Maatje speelt flexibel in op de situatie van de hulpvrager naar (onbetaald) werk, daarbij voldoende rekening houdend met de eigen mogelijkheden, wensen en grenzen.

Contact

Reageer op deze vacature

Details

Dienst Maatjes, 1 op 1 begeleiding
Organisatie Stichting Voor Elkaar Leiden
Locatie Leiden
Periode Van 14-04-2021 tot 14-04-2022
Frequentie In overleg
Code V002.606

Eigenschappen

Vervoer benodigd Nee
Ervaring gewenst Nee